Wonen in Biggekerke
 
l

 webdesign door sylvestro lorello
Webbeheer door Lars Kouwenhoven

Laatste nieuws multifunctionele gebouw

 

 

16/9: De gevelplaten liggen klaar en er wordt gefreesd voor de elektrische bedrading.

 

24/8: Er worden steeds meer dakramen geplaatst.

 

 

 

21 maart 2018

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-WhtsApp:

"Goedemorgen, in tegenstelling tot eerdere berichten komt de boorstelling voor het plaatsen van de palen voor de MFA pas op vrijdag 23 maart naar Biggekerke. We vragen u vanaf deze dag niet te parkeren in het gebied zoals aangegeven op de luchtfoto die op onze website staat:
https://www.veere.nl/inwoners/nieuws_48119/item/boorstelling-mfa-biggekerke_91705.html ." 

 

16 februari 2018

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-WhatsApp:

"Feestje in Biggekerke op donderdagmiddag 22 maart. Start nieuwbouw MFA. Vanaf 13.15 uur vindt de officiele start plaats van de nieuwbouw. Wethouder R. Molenaar en dhr. M. van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland zijn aanwezig. Noteer de datum alvast in uw agenda!"

 

15 februari 2018

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-WhatsApp:

"Goedemiddag, De afgelopen week voerde Van den Herik nog dieptemetingen uit op de plaatsen waar de palen voor de MFA worden geboord. Tijdens de metingen zijn geen explosieven gevonden. Het terrein is vrijgegeven om de fundering van de MFA aan te brengen."

2 februari 2018

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-WhatsApp:

 

"In de dorpskrant 't Keuvelaertje van december stond een oproep om zich te melden bij de stichting Dorpscentrum Biggekerke omdat er een beheerder gezocht wordt voor de MFA. Er kwamen meerdere positieve reacties binnen op deze oproep. De stichting Dorpscentrum Biggekerke is daar erg blij mee. De stichting gaat met deze personen in gesprek. Als hier meer nieuws over is, laten we u dat weten."

 

29 januari 2018

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-WhatsApp:

 

"Goedemiddag. Volgende week wordt er een diepte-detectie uitgevoerd. Op 5 maart starten ze met de inrichting van de bouwplaats."

 

 

22 december 2017

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-WhatsApp:

 

"Goedemorgen, we kregen verschillende meldingen van wateroverlast rondom het bouwterrein. Het water is een keer weggepompt en de drainage is verbeterd. We gaan er van uit dat de situatie nu onder controle is."

 

------

Klik hier als u de plannen wilt zien voor de plattegrond rond de school:

Plan van november 2017 voor omgeving rondom MFA

 

 

27 november 2017

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-WhatsApp:

 

"Tijdens het laatste overleg met de aannemer is duidelijk geworden dat we de eerder besproken planning niet halen. Dat komt o.a. door vertraging in levering van materialen door drukte in de bouw. De planning is nu: ingebruikname december 2018."

 

 

13 november 2017

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-WhatsApp:

 

"Goedemorgen, we zijn bezig met de voorbereidingen voor de invulling van de omgeving van de MFA. Op 21 november a.s., tijdens de dorpsraad vergadering, gaan we het ontwerp toelichten.  Hebt u vooraf vragen dan kunt u bellen of mailen met:
Suzan Cijsouw
Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling
Tel. 0118 555 401
Sk.cijsouw@veere.nl
https://www.veere.nl/document.php?m=33&fileid=160693&f=57592824f5c36b0785dee74f0d8a2e8d&attachment=0&c=74431

"

 

 

2 oktober 2017

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-WhatsApp:

 

"Goedemiddag, Vanmorgen was er een persbijeenkomst. Samen met Zeeuwland en de toekomstige gebruikers stelden we vast dat we een prima plan hebben gemaakt voor een multifunctionele accommodatie in Biggekerke. We hebben ook een aannemer gevonden die de accommodatie voor jullie gaat realiseren.

Het is Bouwbedrijf De Delta uit Middelburg.

De aannemer is in nog wat voorzichtig over de planning. Het blijft nog even stil aan de Schuitvlotstraat, maar ze doen er alles aan voor het volgend schooljaar, augustus 2018, klaar te zijn."

De MFA-WhatsApp-groep is een initiatief van de Gemeente Veere. Wilt u ook WhatsApp-berichten ontvangen over de MFA in Biggekerke? App dan "Biggekerke" naar 06 2358 4577.

 

11 september 2017

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-WhatsApp:

 

"Zeeuwland, de gebruikers en de gemeente zijn in overleg met een aannemer om het plan voor de MFA af te ronden. De voorbereidende werkzaamheden starten begin oktober. U krijgt dan meer gedetailleerde informatie van ons."

 

12 juni 2017

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-WhatsApp:

 

"We hebben drie ideeën gekregen voor een nieuwe plek voor de afvalcontainers. We hebben de plekken onderzocht. Twee er van (Bankstraat en L. Simonsestraat) zijn afgevallen omdat ze geen eigendom zijn van de gemeente of omdat er te veel leidingen liggen ondergronds.  Wat overblijft is: bij de ingang van de Derrienk. We onderzoeken deze plek nog verder. "

 

 

16 mei 2017

 

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-Whatsapp:

"De afvalcontainers die nu aan de Vliedberg staan worden voor aanvang van de bouw van  de MFA verplaatst naar het parkeerterrein aan de Schuitvlotstraat. Omdat de containers veel ruimte van het speelterrein van de tijdelijke school in gaan nemen, zijn we op zoek naar een  betere  plek. Wij vragen U met ons mee te denken. Het is wel belangrijk dat omwonenden het eens zijn met de nieuwe locatie.  Goede, met omwonenden afgestemde, ideeën kunt u via WhatsApp doorgeven aan de gemeente Veere of bespreken met de dorpsraad. Groeten van Esther Morauw"

 

 

21 maart 2017

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-Whatsapp:

"Vanmorgen is er afgestemd met de uitvoerder en maandag 27-3 starten ze met het laagsgewijs afgraven.

Vorige week donderdag was het voorstel in de raad over de duurzaamheid van de MFA. U kunt dit fragment terugkijken via de volgende link:

 

20 maart 2017

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-Whatsapp:

"Een update over het explosievenonderzoek: Nu het hele gebied gedetecteerd en in kaart is gebracht, blijven in een groot deel van het gebied verstoringen zichtbaar. Deze verstoringen kunnen van alles zijn. Onder andere de afgeknipte heipalen zijn goed zichtbaar.

Door de verstoringen is heel moeilijk iets te zeggen over niet gesprongen explosieven in de ondergrond. De locaties waar gebouwd wordt (MFA en de twee kavels) hebben prioriteit. We gaan op deze locaties laagsgewijs ontgraven.

Omdat het een gebied met een verhoogd risico is, gebeurt dat met beveiligd materiaal. Afhankelijk van de planning van de uitvoerder kunnen we daar volgende week mee beginnen.

We gaan laagsgewijs ontgraven en kijken dan stapsgewijs wat we tegenkomen. Na het afgraven detecteren we opnieuw om te zien in hoeverre de verstoringen weg zijn en gebieden kunnen worden vrijgegeven. "

 

9 maart 2017

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-Whatsapp:

"De bodemonderzoeken vinden vandaag en morgen plaats. De exacte datum voor het explosievenonderzoek is nog niet bekend."

6 maart 2017

Bericht van de MFA-BIggekerke buurt-Whatsapp:

"Helaas kon het aanvullend onderzoek explosieven vandaag niet plaatsvinden, omdat het op de locatie te nat is. Ook het bodemonderzoek ging niet door. Er worden zo snel mogelijk nieuwe data gepland. Er wordt extra zand op de oude locaties van de gebouwen aangebracht waar water staat"

 

 

1 maart 2017

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-Whatsapp:

"Op 6 maart vindt er een aanvullend explosieven-onderzoek plaats i.v.m. de slechte ondergrond t.p.v. de oude schoollocatie. Ook op deze dag zal MITEC Advies een bodemonderzoek doen op de locatie."

 

Artikel uit Woonburg Jaarverslag 2016: MFA mooier dan gedacht

 

 

22 februari 2017

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-Whatsapp:

"Vanochtend kregen we de vraag of iets gedaan kan worden aan het voetbalpleintje naast de school. Er wordt intensief gebruik gemaakt van dit pleintje en als het heeft geregend staan hier geregeld plassen. Aan de aannemer is gevraagd dit op te pakken en dit werk voorrang te geven."

 

 

9 februari 2017

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-Whatsapp:

"In tegenstelling tot ons eerdere bericht is het explosievenonderzoek een week eerder. Het onderzoek wordt nu op maandag 13 februari uitgevoerd."

 

 

2 februari 2017

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-Whatsapp:

"In de week van 20 februari is er een explosievenonderzoek op het terrein. Dit duurt ongeveer een dag. De precieze datum is nog niet bekend.

 

 

Nieuwsbrief Nieuwbouw, nummer 4, februari 2017

 

 

 

12 januari 2017

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-Whatsapp:

"Aanstaande maandag vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening o.a. over het bestemmingsplan Kom Biggekerke. Op de website van de gemeenteraad staat hierover een nieuwsbericht."

 

9 januari 2017:

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-Whatsapp:

"Maandag 16 januari start de sloop van het voormalig schoolgebouw en vanaf heden is er ook 1-richtingsverkeer ingesteld in de Schuitvlotstraat."

 

 

4 januari 2017

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-Whatsapp:

"Binnenkort worden, bij goed weer, de bomen aan de Schuitvlotstraat verwijderd en herplant op het grasveld bij de kruising Koudekerkseweg-Martinus Nijhoffstraat."

 

 

19 december 2016

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-Whatsapp:

"Deze week gaat de school verhuizen van de bestaande locatie naar de nieuwe units. Jan Snel zal vrijdag de werkzaamheden opleveren en vanaf dan is alles gereed voor het nieuwe schooljaar."

 

12 december 2016

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-Whatsapp:

"Deze week zullen de units van de tijdelijke huisvesting aan de binnenzijde afgemonteerd worden. De buitenkant wordt netjes geschilderd. Daarnaast worden de nutsvoorzieningen en rioleringen gegraven en aangesloten. Ook wordt de glasvezelkabel van de school door Zeelandnet verhuisd naar de tijdelijke locatie. Bij het dorpscentrum worden bomen en wat groen weggehaald. Het asbest is verwijderd en het gebouw is vrijgegeven. De sloopkraan kan er in; de sloop gaat deze week beginnen."

 

7 december 2016

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-Whatsapp:

"Sinke verwijdert nu asbest uit het voormalig dorpscentrum. We verwachten dat volgende week dinsdag de kraan er in gaat om te slopen. De werkzaamheden aan de tijdelijke huisvesting voor de school gebeuren binnen schooltijden om de overlast voor ouders en kinderen zo veel mogelijk te beperken. In die zin dat de kinderen gewoon gebracht en opgehaald kunnen worden zonder dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door werkzaamheden.

5 december 2016

Bericht van de MFA-Biggekerke buurt-Whatsapp:

"Vandaag zijn de werkzaamheden gestart met het verwijderen van asbest in het dorpscentrum. Onder de vloer is extra asbest tegen gekomen, maar dat is door snelle research ook weggehaald. Het parkeerterrein tegenover de school is ook afgezet. Woensdag, tijdens de schooltijden, worden de units voor de begane grond van de tijdelijke huisvesting geplaatst."

 

 

1 December 2016

Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen over de MFA? De gemeente Veere heeft een MFA-Biggekerke-buurtsWhatsapp-groep opgezet.U kunt zich hiervoor aanmelden door een Whatsapp te sturen naar 06-2358 4577 met als onderwerp: Biggekerke. Via deze groep kunt u ook vragen stellen over de MFA aan de gemeente Veere. Uiteraard kunt u dat ook telefonisch doen. Mw. S. Cijsouw is projectleider en bereikbaar op 0118-555 401.

 

Nieuwsbrief Nieuwbouw, nummer 3, juni 2016

 

Maart 2016

ARCHITECTENBUREAU NOAHH GAAT DE MFA BIGGEKERKE ONTWERPEN

* NOAHH is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de wijk Veerse poort in Middelburg;
* NOAHH vindt het heel belangrijk dat de toekomstige gebruikers mee kunnen praten over het ontwerp;
* NOAHH wil graag een mooi, groot raam met uitzicht op het prachtige landschap;
* NOAHH wil inspelen op de dorpse sfeer van Biggekerke.

 

Nieuwsbrief Nieuwbouw, nummer 2, oktober 2015

 

Nieuwsbrief Nieuwbouw, nummer 1, juli/augustus 2015