Wonen in Biggekerke
 
l

Molen Biggekerke

webdesign door sylvestro lorello
Webbeheer door Lars Kouwenhoven

Organisatie & Bestuur

Dorpsraad Biggekerke
De Stichting Dorpsraad Biggekerke is in 1995 opgericht. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal personen. Het bestuur wordt gevormd door ten minste vijf en ten hoogste zeven personen die in Biggekerke wonen.Doelstelling
De dorpsraad Biggekerke wil het woon- en leefmilieu in de kern Biggekerke beinvloeden door in overleg met de bewoners naar buiten te treden.

De dorpsraad doet dit onder andere door:
* het behartigen van de belangen van de inwoners van de kern Biggekerke met het oog op welzijn;
* het bevorderen van overleg en samenwerking tussen diverse groepen, verenigingen, organisaties

  en personen en
* het inventariseren van wensen en behoeften van de inwoners en daaraan met particulier initiatief,

  overheid en andere instanties uitvoering geven.

De dorpsraad signaleert en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere.

 


Openbare vergaderingen
Ongeveer eens in de twee maanden organiseert de dorpsraad een openbare vergadering. Alle inwoners van Biggekerke zijn van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

Hieronder vindt u de verslagen van de openbare vergaderingen en andere belangrijke documenten.
Notulen


 


Wie zijn wij?
De dorpsraad bestaat op dit moment uit zes bestuursleden. Er is een vacature.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de kern Biggekerke, kunt u mailen naar dorpbiggekerke@zeelandnet.nl of u kunt contact opnemen met iemand van de dorpsraad.

 

De namen en telefoonnummers van de dorpsraadleden zijn:


Dhr. T. van de Buijs voorzitter 06-2890 4248
Dhr. P. de Keuning penningmeester 06-3368 8062
Dhr. A. van den Beld secretaris 06-5333 3430
Mw. R. Poppe bestuurslid 06-2555 4895
vacature bestuurslid  
vacature bestuurslid  
vacature bestuurslid  Dorpsblik
In 2007 is een grote dorpsbrede enquete gehouden waaraan het grootste deel van de inwoners mee heeft gewerkt. De vragenlijst en het eindrapport van dit onderzoek, Dorpsblik genaamd, vindt u hieronder.
Eindrapport dorpsblik.doc

Vragenlijst.pdf